Välkommen till Innegården i Västtjär!

"Innegårdar" finns lite varstans i Sverige. Före laga skiftet på 1800-talet låg alla gårdar samlade i
täta bykärnor. Den gård som låg längst in i byn kallades ofta för "Innegården" och den som låg längst åt väster kallades för ”Västergården” och så vidare. När laga skiftet genomfördes för att rationalisera jordbruket så bröts de gamla byarna upp. Gårdarna flyttades timmerstock för timmerstock och byggdes upp igen på ny plats.

Innegården i Västtjär ligger på sin ursprungliga plats i Västtjärs by i Ilsbo och är fortfarande ett
levande lantbruk. Ilsbo ligger i norra Hälsingland, cirka 1,5 mil norr om Hudiksvall.

Innegården i Västtjär  |  Västtjär 13, 820 71 Ilsbo  |  Telefon: 0650-74 21 61  |  E-post: info@innegarden.se

MADE BY ohappa