Om Innegården

Jag heter Sven-Erik och driver Innegården sedan 2008 - verksamheten är idag inriktad på växtodling. Till min hjälp har jag både min pappa Sven-Åke som besitter gedigen kunskap och erfarenhet och min systerson Magnus. Tillsammans arbetar vi för att du som kund alltid ska få bra service och hög kvalitet på fodret till dina djur.

Innegården ligger på sin ursprungliga plats i Västtjärs by och har ägts och brukats av samma släkt sedan 1650. Mina föräldrar tog över gården 1974 efter min farfar och bedrev mjölkproduktion fram till 2005 och sedan köttproduktion under några år.

Mångsyssleriet har alltid varit utmärkande för Hälsingland. Ilsbo är en gammal bondebygd där man inte bara brukade jord och skog. Man sågade virke och beredde lin. Bönderna i Västtjärs by utgjorde inget undantag. Redan på 1500-talet, och kanske tidigare, fanns det flera vapensmedjor i Västtjär. Där smidde man hillebarder (en typ av spjutyxa) och senare bajonetter till den svenska armén. Vapensmidet minskade i betydelse efter hand, men man kan fortfarande hitta spår i jorden av vapensmidet: slaggsten, kol och en och annan bajonett. Smedjan som tidigare fanns på Innegården har numera flyttats till hembygdsgården i Ilsbo.

Om innegårdar

"Innegårdar" finns det lite varstans i Sverige. Före laga skiftet på 1800-talet låg gårdarna i en socken samlade i tätt bebyggda byar. Den gård som låg längst in i byn kallades ofta för "Innegården", den som låg längst åt väster kallades för ”Västergården” och så vidare. När laga skiftet genomfördes för att rationalisera jordbruket så bröts de gamla byarna upp. Gårdarna flyttades timmerstock för timmerstock och byggdes upp igen på ny plats, men behöll som regel sina namn.

Vägbeskrivning

Ilsbo ligger i norra Hälsingland, cirka 1,5 mil norr om Hudiksvall efter vägen mot Bergsjö. Sväng av mot Västtjärn och kör en kilometer. På vänster sida ligger gården, se bild.

Innegården i Västtjär  |  Västtjär 13, 820 71 Ilsbo  |  Telefon: 070 313 50 64  |  E-post: info@innegarden.se

MADE BY ohappa