Verksamhet

På Innegården odlar vi vall, korn och havre. Vi producerar hästfoder i form av hö och hösilage samt havre och kornkross.

Vi är måna om att hålla en hög kvalitet på det foder vi producerar. Under nästan 30 år hade vi mjölkproduktion på gården och då byggde vi upp ett gediget kunnande om vallodling och skörd. Vi använder skördeprognoser och tar löpande prover på gräsets torrsubstanshalt under skörd för att säkerställa bra kvalitet.

Innegården i Västtjär  |  Västtjär 13, 820 71 Ilsbo  |  Telefon: 070 313 50 64  |  E-post: info@innegarden.se

MADE BY ohappa