Produkter

Våra huvudprodukter är hösilage av hög kvalitet samt havre och korn. Vi lägger åtta lager plast på allt hösilage och hanterar balarna så lite som möjligt efter inplastning.

Analys och foderstat – vad innebär det?

Vi tar foderanalyser på vårt foder. Idag frågar många kunder efter det, men för att ha utbyte av en foderanalys så krävs det en del kunskap hos den som frågar. Du måste veta vilka rekommendationerna är för det djur som ska äta av fodret. En foderstat med ett väl anpassat grovfoder minskar behovet av dyrt kraftfoder.

Grovfoder

Hösilage är ett mycket bra foder för hästar, smakligt och näringsrikt. Levereras i plastade rundbalar. Ts-halter mellan 60-85% ts per kilo foder. Vikt 400 – 500 kg per bal.

Kraftfoder

Havre - vi odlar grynhavre som ger en stor och näringsrik kärna.
Kornkross - vi odlar korn som sedan krossas för att öka smältbarheten.

Bra att veta om vallfoder

Att odla gräs kanske verkar enkelt – det kan se grönt och frodigt ut, men det är därför inte säkert att det är näringsmässigt tillräckligt bra. Ett tränat öga vet vad som är bra och dåligt. Ett bra vallfoder kräver mångårig kunskap och erfarenhet.

För att fodret ska bli bra så krävs att vallen plöjs och sås om med jämna mellanrum. Görs inte det så vintrar klövern och det näringsrika gräset till sist ut och det blir bara ängsblommor och ogräs kvar som inte innehåller tillräckligt med näring. Visst är det fint med ängsblommor – men som föda är det inte till någon större glädje för vare sig kor eller hästar. Fodrets näringsinnehåll och egenskaper beror också på vilka gräs och baljväxter man använder. Stort klöverinnehåll i vallarna ger t.ex. en hög andel protein i fodret.

För att vallen ska växa ordentligt så krävs också gödsling med bl.a. stallgödsel och kalkning. Brist på näring i marken gör att gräset växer dåligt och får ett sämre näringsinnehåll.

Skördetidpunkten är oerhört viktig för att fodret ska bli bra. Gräset ska skördas när sockerhalten i grässtrået är maximal och mängden växttråd (cellulosa) tillräckligt hög för en bra mag- och tarmfunktion för hästen. Det är det precis före axgång. Efter axgång använder växten sockret till att skjuta ut axet, sätta frö och stabilisera stammen. Sockret omvandlas då till cellulosa som också är en sockerform, men svårare att bryta ned för djurets mage och omvandla till näring. Vilken tid på dagen skörden sker spelar också roll. Under dagen laddar strået upp med socker, och under natten sjunker sockerhalten. Optimalt är därför att slå ned gräset på eftermiddagen.

Skördemetoden beror på väderlek, lagringskapacitet och behov/efterfrågan. Hö som rundbalas eller lagras på höskulle utan tork kräver sex dagars torktid på slag (på åkern). Det måste alltså vara stabilt väder under en vecka för att sådant hö ska bibehålla kvaliteten under lagring och inte riskera att mögla.

Vallfoder kan delas upp i tre kategorier:

- Hö ”torrhö” torkar alltså ute på åkern. Körs det in som löshö på höskullen så eftertorkas det vanligtvis med höfläktar. Torrhö kan också rullas till balar direkt på åkern, men då är det mycket viktigt att det är tillräckligt torrt för att man inte ska riskera mögelbildning i balarna.

- Ensilage är vallväxter som genom en jäsningsprocess utan lufttillträde konserverats (ensilerats) med hjälp av naturligt förekommande mjölksyrabildande bakterier, som ur enkla sockerarter i fodret bildar syra. Ensilage förvaras antingen i silo eller i balar som förseglas med fyra till åtta lager sträckfilm. Vi använder åtta lager. Ensilage är ett mer högvärdigt foder än hö och den vanligaste typen av grovfoder, särskilt för mjölkkor.

- Hösilage är ett mellanting mellan ensilage och hö. Det är inte så torrt som hö, men inte heller så fuktigt som ensilage. Hösilage används huvudsakligen som hästfoder. Torrsubstansen i hösilage är cirka 60 - 70%, vilket gör att hösilage ensileras på samma sätt som ensilage. Genom ensileringen konserveras höet och får en för hästar smaklig sötma. I likhet med ensilage framställs hösilage genom hårdpressning med efterföljande inplastning. Dock brukar vanligtvis hösilage inte korthackas, vilket ofta är fallet med ensilage.

Innegården i Västtjär  |  Västtjär 13, 820 71 Ilsbo  |  Telefon: 070 313 50 64  |  E-post: info@innegarden.se

MADE BY ohappa