INNEGÅRDEN ​I VÄSTTJÄR

Kunskap och tradition

INNEGÅRDEN ​I VÄSTTJÄR

Kunskap och tradition

INNEGÅRDEN ​I VÄSTTJÄR

Kunskap och tradition

Nyheter från Innegården

Vår släkt har brukat gården i många hundra år. Vi odlar grönsaker på friland och från skogen kommer virke och energi. Vi sågar och förädlar själva en del av det skogen producerar.
Följ oss här på vår webbplats och i sociala medier för att få reda på vad som är aktuellt just nu.

Vad du äter har betydelse!

Oavsett om du funderar mycket på vad du äter, eller om du inte gör det, så har det betydelse för din egen hälsa, för landskapet, samhällsekonomin, miljön och vad som kommer att finnas att äta för kommande generationer. Välj mat som produceras nära dig, ät säsongsanpassat och ät upp det som finns på tallriken! En stor del av den mat som produceras hamnar inte ens i våra magar.

VI HAR FUNNITS HÄR SEDAN 1600-TALET

Välkommen till

Innegården

EN GÅRD MED ANOR

Innegården i Västtjär har ägts och brukats av vår släkt sedan 1650. Fram till och med 2005 bedrevs mjölkproduktion och efter det köttproduktion under några år. Jag som driver gården sedan 2008 heter Sven-Erik och verksamheten är idag inriktad på odling av grönsaker på friland och skogsbruk.

Varifrån kommer namnet Innegården?
Före laga skiftet på 1800-talet låg gårdarna i en socken samlade tätt bebyggda byar och den gård som låg längst in i byn kallades ofta för "Innegården". När laga skiftet genomfördes flyttades många gårdar, men Innegården i Västtjär ligger kvar på sin ursprungliga plats.

Kontakta oss

Kontakta oss

När du skickar formuläret godkänner du att vi använder uppgifterna du lämnar för att kontakta dig och besvara din fråga. Vi sparar inga kontaktuppgifter eller andra personuppgifter om du inte godkänner det. Det måste också finnas en anledning för oss att spara uppgifterna (med stöd i lagen).

Kontaktuppgifter