VÅRA TANKAR OM MAT

Egentligen behöver det inte sägas, men mat är tillsammans med vatten och värme grundläggande för vår existens. Utan mat kan ingen leva. I ett land som Sverige där vi är vana vid att det alltid finns mat och har den stora förmånen att välja vad vi äter, är det svårt för många att tänka sig vad som skulle hända om det inte fanns något att äta. Men svält och hunger är faktiskt något som ligger bara ett par generationer bakåt i tiden i vårt land. 

Vi ska komma ihåg att saker kan förändras. I en global värld där vi är beroende av insatsvaror från andra länder för att bedriva matproduktion och dessutom importerar över 50 procent av det vi äter, kan saker ändras snabbt. Politisk oro, klimatförändringar, konflikter och handelskrig kan få stor inverkan. Om vi ska klara av en svensk produktion av livsmedel om det blir kris eller krig, så måste du som konsument välja att köpa det vi producerar även i tider av fred. Inte bara ibland, utan alltid.

Pratlandet Sverige
Det pratas mycket om att livsmedelsproduktionen i Sverige behöver öka, men det är många fler som pratar än som faktiskt gör något åt det, det vill säga ökar produktionen av mat. Ska vi ha en livskraftig livsmedelsproduktion oavsett världsläge, så måste det satsas. Det krävs kunskaper, hårt arbete och kapital för att producera mat till en hel befolkning. Intressekonflikter, okunskap och brist på helhetsanalys är stora hinder för att öka livsmedelsproduktionen och det är djupt olyckligt, för det är bråttom. 

Vi gräver där vi står! 
Dystert? Ja, till viss del. Men trots det har vi bestämt oss för att odla mat eftersom vi anser att vi har förutsättningarna för det. Om inte bönder producerar maten, vem ska då göra det? Vi tror på att gräva där man står. Det är bra om fler lär sig att odla, använder sina trädgårdar och odlar det som går, men för att föda en hel befolkning krävs mycket mer än så. 

Att gräva där man står innebär att göra det bästa av det som finns där man befinner sig. Vi väljer att odla de grödor som fungerar här, främst rotfrukter och kålväxter. Vi använder solen och skogen som en del av vår energiförsörjning. På hustaken har vi solpaneler som genererar el till vårt kyllager. Enkelt uttryckt kan man säga att solen kyler! Byggnaderna värms upp av flis från egen skog. Flis blir det av den skogsråvara som inte kan användas till byggnadsvirke eller pappersmassa. Vi använder också virke från skogen till att snickra de lådor som vi lagrar våra grönsaker i.

Matens värde
Maten har under många år varit oerhört billig och vi har dessutom levt med inga eller mycket låga räntor. Nu har vi återgått till ett läge där vi får vänja oss vid att lägga en större del av inkomsten på de basala saker vi behöver dagligen, och där ingår mat. 

Vi tror på svensk matproduktion – gör du?