FRÅN SKOGEN

Från skogen kommer virke och energi. Vi sågar och förädlar själva en del av det skogen producerar. Vi underhåller våra byggnader och bygger de lådor vi använder att lagra grönsaker i av virke från den egna skogen. Det som inte används till virke eller annan förädling blir till flis som vi värmer husen med.

Bruka utan att förbruka – det är skogsbruk för oss.