Investeringar på Innegården

För att sälja våra produkter under större delen av året och inte bara direkt vid skörd krävs lagringskapacitet. 2023 ansökte vi om investeringsstöd för att installera en kylanläggning. Tack vare investeringen i kylanläggningen har vi kunnat utöka vår odling av grönsaker och rotfrukter. 

I mars 2024 fick vi besked om att stödet beviljats. EU-stödet omfattar 30 procent av den totala kostnaden för kylanläggningen.

Lagerbygget finansierades utan stöd
Lagret där kylanläggningen installerades byggde vi i en av våra gamla plansilos sommaren 2022. Bygget av lagret finansierade vi själva eftersom det vid den tidpunkten inte fanns möjlighet att få investeringsstöd. 

Säsongen 2022-2023 användes lagret för lagring av potatis. 2023-2024 har vi tack vare kylanläggningen kunnat använda det för lagring av kål och rotsaker.